Projekt - Wzrost aktywności na rynkach zagranicznych ESI ELWAT - PROJEKT UE

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.1 Paszport do eksportu, Etap I - Przygotowanie Planu rozwoju eksportu  

Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POIG.06.01.00-02-056/11-00

Pobierz załącznik PDF