Planowanie strategiczne w MMŚP

Program Operacyjny - Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013
Priorytet II - Planowanie strategiczne w MMŚP
Działanie 2.1 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Poddziałanie 2.1.3 - Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw projekty systemowe
I KOMPONENT - Szkolenia
II KOMPONENT - Usługi doradcze - opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju
Realizujący projekt - WYG International Sp. z o.o.