Łączniki klawiszowe W4

250V~ 16(4)A T125/55

Schemat podłączenia Typ Odmiana Wykonanie
W4; W4S 1 1
W4; W4S 1 2
W4; W4S 1 3
W4; W4S 1 4
W4; W4S 1 7
W4; W4S 1 8; 8D
W4; W4S 1 9
W4; W4S 1 10; 10D
W4; W4S 1 11
W4; W4S 1 B
W4; W4S 1 L
W4; W4S 1 N
W4; W4S 1 S; SD
W4; W4S 1 V; VD
W4; W4S 1 U
W4; W4S 1 W
W4; W4S 1 R24V
W4; W4S 1 13
W4; W4S 1 14
W4; W4S 1 15
W4; W4S 1 16; 16D
W4; W4S 1 17
W4; W4S 1 18
W4 1 19

B z osłoną bryzgoszczelną
D wersja z diodą
x Z zacisk śrubowy