Łącznik pomocniczy NO2

250V~ 10A

Wykonanie Liczba torów Układ łączeń A (mm)
01 16 7z + 8r + 1i 211
02 123 5z + 6r + 1i 163
03 10 5z + 4r + 1i 139
04 6 3z + 2r + 1i 91

z - styki zwierne
r - styki rozwierne
i - styki impulsowe