Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami" w ramach działania 8.2 PO IG "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" firma ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz wdrożenie systemu B2B opartego o technologię Streamsoft Prestiż wspierającego współpracę z parterami biznesowymi w formie elektronicznej. Wykaz modułów i usług informatycznych związanych z wdrożeniem systemu B2B.