Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka. Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym. Działanie 6.1 Paszport do eksportu

PO IG 6.1

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka.

Priorytet VI - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Nr umowy: UDA-POIG.06.01.00-02-136/12-00

Tytuł projektu: "Wdrożenie PRE w firmie ELWAT Elektromechaniczna Spółdzielnia Inwalidów we Wrocławiu".

"Dotacje na innowacje" . "Inwestujemy w przyszłość".

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.