ELWAT ESI we Wrocławiu dotacja na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: ELWAT ESI we Wrocławiu dotacja na kapitał obrotowy

Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Beneficjent: ELWAT Elektromechaniczna Spółdzielnia Inwalidów we Wrocławiu

Nr umowy: POIR.03.04.00-02-0306/20-00

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy