Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego buznesu typu B2B

DOTACJE NA INNOWACJE. INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Program operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Projekt: „Wdrożenie systemu B2B  w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”.

Umowa nr:  UDA-POIG.08.02.00-02-103/13-00

Okres realizacji: 2013-2014

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZUROZWOJU REGIONALNEGO