Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU

realizuje projekt

pt. "Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami"

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy komunikacji biznesowej B2B dla tzw. cienkiego Klienta. Głównym celem projektu jest stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU - partnerzy.  Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, wirtualizacja i automatyzacja procesów biznesowych.

Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU - Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów partnerów z potencjałem ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU. To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wdrożenie tego typu kompleksowego rozwiązania ma zbliżyć kooperujące firmy do nowych wymagań rosnącego rynku elektronicznego typowego dla e-ekonomii. Implementacja systemu B2B w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie efektywności działania i konkurencyjności kooperujących ze sobą przedsiębiorstw, które przez to zyskają przewagę konkurencyjną w swojej branży.

Rynek docelowy: Polska i zagranica

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-02-103/13-00

Fundusze europejskie -dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

                                         

W związku z realizacją projektu pt. "Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami" w ramach działania 8.2 PO IG "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B" firma ELWAT ELEKTROMECHANICZNA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW WE WROCŁAWIU zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz wdrożenie systemu B2B opartego o technologię Streamsoft Prestiż wspierającego współpracę z parterami biznesowymi w formie elektronicznej. Wykaz modułów i usług informatycznych związanych z wdrożeniem systemu B2B.

Pobierz załącznik PDF